Súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov

Týmto slobodne a dobrovoľne udeľujem podnikateľovi ČAPOVANÁ DROGÉRIA s.r.o., so sídlom Hronská 15, Košice - mestská časť Západ 040 11, IČO 52 911 942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice  I, odd. Sro, vl.č. 48262/V (ďalej len „predávajúci“) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v objednávke, najmä meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, email, na zasielanie informácií o novinkách a špeciálnych ponukách predávajúceho alebo jej obchodných partnerov (marketingových ponúk) prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek emailom alebo osobne na adrese sídla/miesta podnikania predávajúceho.

V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, po podaní námietky, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený tento súhlas na spracovanie osobných údajov predávajúci bezodkladne vymaže tieto osobné údaje.